Kémény Program

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER
Az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett
AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK
FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY)
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

I. A támogatás célja
A támogatás célja a többlakásos lakóépületek üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek (a továbbiakban: gyűjtőkémény) biztonságtechnikai felújítása vagy korszerűsítése (a továbbiakban: felújítás).

II. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek az épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújításának elősegítésére (a továbbiakban: pályázók).

III. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a gyűjtőkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.
A felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő gyűjtőkéményt - az állapotának megfelelően - fel kell újítani.

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja
1. A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület) lehet.
2. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat lehet kétlépcsős, vagy egylépcsős:
a) Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja.
Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az épületek gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit.
Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását. Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: a Minisztérium) felé.
b) Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a Minisztérium felé.

V. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az igényelt vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 40%-a, de lakásonként legfeljebb 150 000 Ft lehet.
A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
állami támogatás a bekerülési költség 40%-a, de nem haladhatja meg a 150 000 Ft/lakás összeget, önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt a bekerülési költség 60%-a.
Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.
Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület esetében - a pályázó kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költség legalább 60%-ának biztosítását saját erőként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a http://www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapuval rendelkező természetes személy, amennyiben az illető a társasház közös képviselője.
A Kormányzati Portál ügyfélkapujának viszontazonosítási szolgáltatása a személyazonosítást és a jogszerű nyilatkozat-tételt szolgálja, melyre a pályázati űrlapok végső beküldésénél lesz szükség.
Az ügyfélkapun kívül a pályázati portálra is be kell regisztrálni. A pályázati portálra a http://uszt-gyujtokemeny.hu
címen lehet eljutni, ahol a regisztráció során meg kell adni a viszontazonosításhoz szükséges személyes adatokat.
A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
A pályázattal kapcsolatos információk a Kormányportál internetes honlapjáról http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium és az ÉMI Nonprofit Kft. Internetes honlapjáról (http://www.emi.hu/gyujtokemeny) tölthetőek le.
Figyelem! Az elektronikus adatlapok kitöltése előtt olvassák el figyelmesen a Kézikönyvet!

Benyújtás időpontja, határideje:
A pályázati portálon regisztrálni és a pályázatot benyújtani 2011. december 5-étől 2012. június 30-án 24.00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges